Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Φροντιστήριο_ΘΕΜΑ
 
 
social
 
ΟΕΦΕ
 
Οδηγός_Σταδιοδρομίας
 

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμου Οικονομίας & Πήροφορικής

30 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΕΠΠ

7 Οκτωβρίου 2017

Μαθηματικά

14 Οκτωβρίου 2017

ΑΟΘ

21 Οκτωβρίου 2017 Έκθεση

11 Νοεμβρίου2017

ΑΕΠΠ

25 Νοεμβρίου 2017 Μαθηματικά

2 Δεκεμβρίου2017

ΑΟΘ

9 Δεκεμβρίου 2017 Έκθεση
Διαγωνίσματα προσομοίωσης Ο.Ε.Φ.Ε.

3 Ιανουαρίου 2018

Έκθεση

4 Ιανουαρίου 2018

ΑΕΠΠ
5 Ιανουαρίου 2018 ΑΟΘ

13 Ιανουαρίου 2018

Μαθηματικά 

 
10 Φεβρουαρίου ΑΕΠΠ

24 Φεβρουάριου 2018

ΑΟΘ

3 Μαρτίου 2018

Έκθεση

10 Μαρτίου 2018

Μαθηματικά

Διαγωνίσματα προσομοίωσης Ο.Ε.Φ.Ε.

2 Απριλίου 2018

Έκθεση

11 Απριλίου 2018

ΑΕΠΠ

14 Απριλίου 2018

ΑΟΘ

21 Απριλίου 2018

Μαθηματικά

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.