Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Φροντιστήριο_ΘΕΜΑ
 
 
social
 
ΟΕΦΕ
 
Οδηγός_Σταδιοδρομίας
 

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων Γ΄ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμου Ανθρωπιστικών Σπουδών

30 Σεπτεμβρίου 2017

Λατινικά

7 Οκτωβρίου 2017

Αρχαία

14 Οκτωβρίου 2017

Ιστορία

21 Οκτωβρίου 2017 Έκθεση

4 Νοεμβρίου 2017

Βιολογία Γεν Παιδείας

11 Νοεμβρίου2017

Λατινικά

25 Νοεμβρίου 2017 Αρχαία

2 Δεκεμβρίου2017

Ιστορία

9 Δεκεμβρίου 2017 Έκθεση

16 Δεκεμβρίου 2017

Βιολογία Γεν Παιδείας

Διαγωνίσματα προσομοίωσης Ο.Ε.Φ.Ε.

3 Ιανουαρίου 2018

Έκθεση

4 Ιανουαρίου 2018

Λατινικά 
5 Ιανουαρίου 2018 Ιστορία

13 Ιανουαρίου 2018

Αρχαία

10 Φεβρουαρίου 2018

Λατινικά

 

24 Φεβρουάριου 2018

Ιστορία

3 Μαρτίου 2018

Έκθεση

10 Μαρτίου 2018

Αρχαία

17 Μαρτίου 2018

Βιολογία Γεν Παιδείας

Διαγωνίσματα προσομοίωσης Ο.Ε.Φ.Ε.

2 Απριλίου 2018

Έκθεση

4 Απριλίου 2018

Βιολογία Γεν Παιδείας

11 Απριλίου 2018

Λατινικά

14 Απριλίου 2018

Ιστορία

21 Απριλίου 2018

Αρχαία

 

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.