Ηρώων Πολυτεχνίου 44, Καισαριανή

Οργάνωση – Λειτουργία

 • Ομοιογενή τμήματα 4-5 ατόμων
 • Ειδικά τμήματα αριστούχων
 • Προγραμματισμός ύλης:
  • Στην Α’ και Β’ Λυκείου διδάσκεται το 100% της διδακτέας ύλης, καλύπτοντας το σύνολο των γνώσεων που απαιτούνται για την επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις
  • Στην Γ’ Λυκείου τηρείται Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ύλης, γίνονται πολλές και εντατικές επαναλήψεις επί 4 μήνες (Φεβρουάριο – Μάιο) καθώς και η καθοδήγηση του μαθητή για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού
 • Οργάνωση τρόπου μελέτης με:
  • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαβάσματος
  • Διεξαγωγή επαναληπτικών μαθημάτων στο φροντιστήριο
  • Χρονοδιάγραμμα επαναλήψεων για κάθε μαθητή
 • Βιβλία – Εκδόσεις Θέμα
 • Ατομική παρακολούθηση – Συμβουλευτική:
  • Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος παρακολουθεί την πρόοδο του μαθητή και την επίδοση του σε κάθε διαγώνισμα
  • Δίνει λύσεις στα προβλήματα που εμφανίζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • Είναι σε τακτική επικοινωνία με τους γονείς του μαθητή
  • Ενημερώνει και καθοδηγεί κάθε μαθητή για τις κλίσεις του και τις προοπτικές επιλογής σπουδών