Ηρώων Πολυτεχνίου 44, Καισαριανή

Μελέτη Γυμνασίου

Τα παιδιά:

  • Μαθαίνουν να μελετούν σωστά.
  • Λύνουν τις απορίες τους.
  • Προετοιμάζονται καθημερινά για τα μαθήματα της επόμενης μέρας.
  • Καλύπτουν κενά από τις προηγούμενες τάξεις.
  • Εξασκούνται με επαναληπτικά τεστ – φυλλάδια εργασίας.
  • Βελτιώνονται σε θέματα συγκέντρωσης και διάσπασης προσοχής.