Ηρώων Πολυτεχνίου 44, Καισαριανή

Γ’ Λυκείου

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών (Πεδίο Υγείας)

Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν την Ομάδα των Θετικών Επιστημών και το Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σχολές και τμήματα από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Υγείας και Ζωής.

Μαθήματα Ώρες
Βιολογία 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Έκθεση 3

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών (Θετικό και Τεχνολογικό Πεδίο)

Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν την Ομάδα των Θετικών Επιστημών και το Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σχολές και τμήματα από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 4
Έκθεση 3

Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής

Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν την Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σχολές και τμήματα από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής.

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 5
Πληροφορική 3
Αρχές Οικονομίας 3
Έκθεση 3