Ηρώων Πολυτεχνίου 44, Καισαριανή

Γιατί στο Θέμα

Επειδή αποτελεί ολοκληρωμένη πρόταση Φροντιστηριακής προετοιμασίας

  • Άριστη οργάνωση
  • Πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει σε άριστο επίπεδο όλα τα μαθήματα
  • Εξοικείωση με όλες τις δυνατές κατηγορίες θεμάτων και ασκήσεων (αυξημένης δυσκολίας, συνδυαστικά θέματα κ.α.)
  • Συνεχής εξάσκηση με πολλά διαγωνίσματα επιπέδου πανελλαδικών
  • Δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Διαρκής, καθημερινή ενημέρωση για την επίδοση του μαθητή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου μας